หน้าแรก >> วัคซีนป้องกัน โควิด-19

วัคซีนป้องกัน โควิด-19

ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วัคซีนที่เปิดให้บริการ 

วัคซีนเดือน 8-06.jpg (3.20 MB)

วัคซีนโมเดอร์นา เปิดให้บริการฉีดในช่วงวันเวลาที่กำหนด ดังนี้

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.

วัน ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.

วัน พุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ติดต่อรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ตึกใหม่ ชั้น 1 โดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมาย

ซิโนฟาร์ม-08.jpg (384 KB)

วัคซีนซิโนฟาร์ม เปิดให้บริการฉีดในช่วงวันเวลาที่กำหนด ดังนี้

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00 - 11.00 น , 13.30 - 16.00 น.

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ติดต่อรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ตึกใหม่ ชั้น 1 โดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมาย

 

การเตรียมตัวก่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19

- ไม่อดนอนหลับให้เพียงพอ

- เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชา-กาแฟ

- ต้องไม่มีอาการไข้หรืออาการเจ็บป่วยสองวันก่อนฉีด 

- งดออกกำลังกายหนัก

- ก่อนฉีดควรแจ้ง โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน การตั้งครรภ์ ให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนรับวัคซีน

 

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนโควิด 19

1. รักษามาตรการป้องกันพื้นฐานอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากเว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ 

2. วันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี

3. ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้นอย่าเกร็งยกของหนัก

4. หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่อะให้รอดูอาการใน บริเวณที่ฉีด 30 นาที 

5. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด500 มก.ครั้งละ 1 เม็ด ซ้ำได้ถ้าจำเป็นแต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมงห้ามกินยาพวกBrufen,Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด

6. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน

7. ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที 7