หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ. กิติยา ศรีธนานุวัฒน์

ชื่อ - สกุล พญ. กิติยา ศรีธนานุวัฒน์
แผนก แม่และเด็ก
ความเชี่ยวชาญ กุมารแพทย์
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต สาขา กุมารเวชศาสตร์
เวลาออกตรวจ

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2  ตึกใหม่

Out-Patient Department 2nd floor Premier Building

 

วันที่ออกตรวจ Date of treatment  เวลา Time
วันจันทร์ Monday  9:00  - 17:00
อังคาร - พุธ Tuesday - Wednesday 9:00  - 19:00
พฤหัสบดี - ศุกร์  Thursday - Friday 9:00  - 17:00