หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์

ชื่อ - สกุล พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์
แผนก กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ ด้านกุมารเวชศาสตร์
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ด้านกุมารเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2  ตึกใหม่

Out-Patient Department 2nd floor Premier Building

 

วันที่ออกตรวจ Date of treatment  เวลา Time
วันจันทร์,พุธ,ศุกร์ Monday, Wednesday, Friday 9:00  - 17:00
พฤหัสบดี Thursday  9:00  - 19:00
เสาร์ Saturday 9:00  - 15:00
อาทิตย์  Sunday  9:00  - 12:00