หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ศิษฏจิต ชัยรัตน์

ชื่อ - สกุล นพ.ศิษฏจิต ชัยรัตน์
แผนก ศัลยกรรม
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ภาษา ไทย,อังกฤษ
การศึกษา

-แพทยศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

เวลาออกตรวจ

ห้องตรวจประกันสังคม Social security examination room

วันพุธ Wednesday 12.00 - 17.00

 

แผนกฉุกเฉิน Emergency Department  

วันพฤหัสบดี  ศุกร์ Thursday, Friday  8.00 - 12.00

 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันจันทร์ , อังคาร Monday, Tuesday  8.00 - 12.00

วันอาทิตย์ Sunday   12.00 - 17.00