หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล

ชื่อ - สกุล นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล
แผนก อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

สาขา อายุรศาสตร์ 

เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันจันทร์- ศุกร์  Monday-Friday   8:00 - 12:00