หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ผดุงเกียรติ เศรษฐกุล

ชื่อ - สกุล นพ.ผดุงเกียรติ เศรษฐกุล
แผนก แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

  • อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ( Cardiology )
  • สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันพุธ  Wednesday  12.00 - 17.00