หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ประชา สัจจะปกาสิต

ชื่อ - สกุล นพ.ประชา สัจจะปกาสิต
แผนก ศัลยกรรม
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรม
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณทิต ม.เชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 2

- ว.ว. ศัลยกรรมทั่วไป ม.เชียงใหม่

 

 

เวลาออกตรวจ

แผนกผู้ป่วยนอก Out-Patient Department

จันทร์,พุธ,เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

Monday, Wednesday, Saturday time 8:00 AM - 5:00 PM.