หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.สมกมล บุญญประภา

ชื่อ - สกุล พญ.สมกมล บุญญประภา
แผนก แพทย์ หู จมูก และคอ
ความเชี่ยวชาญ แพทย์ หู จมูก และคอ
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทยศาสตร์ บัณฑิต

สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา

เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

จันทร์ Modday : 13.00 - 20.00 
อังคาร  Tuesday : 08.00 - 17.00 
พฤหัสบดี-ศุกร์  Thursday - Friday: 08.00. - 16.00 .