หน้าแรก >> รักษาโควิดแบบกักตัวที่บ้าน

รักษาโควิดแบบกักตัวที่บ้าน

 

คนไทยทุกสิทธิการรักษา สามารถเข้ารับการรักษา แบบ Home isolate ได้แล้ววันนี้ ที่ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

หากท่าน ตรวจATK ด้วยตัวเองแล้วผลการตรวจขึ้น 2 ขีด (พบการติดเชื้อโควิด)

เงื่อนไข/กระบวนการการรักษา

1. ติดต่อด้านหน้าตึกพรีเมียร่ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 15.00 น.

2. ผู้ติดเชื้อแสดงผล ATK ที่ขึ้น 2 ขีด ให้เจ้าหน้าที่

3. เจ้าหน้าที่ ซักประวัติ / ประเมินอาการ

4. ผู้ป่วยรับยาและชุดอุปกรณ์วัดไข้และวัดระดับออกซิเจนในเลือด

5. ผู้ป่วยได้รับสิทธิ X-RAY ปอด (1 ครั้ง)

6. ผู้ป่วยได้รับสิทธิ ค่าอาหาร 3 มื้อ (ในช่วงที่พักรักษา)

**ระหว่างที่ท่านพักรักษาจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินอาการและให้คำปรึกษา หลังจากท่านพักรักษาครบกำหนดหรือ รักษาหาย ท่านจะได้รับใบรับรองแพทย์

ตรวจATK-รักษาฟรี1.jpg (280 KB)