หน้าแรก >> ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ประกันตนรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

อายุ 15 - 19 ปี รายการตรวจ เงือนไขการตรวจ
 • การคัดกรองการได้ยิน
1 ครั้ง / ปี
 • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก
1 ครั้ง / 3ปี
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจได้เพียง 1 ครั้ง

 

อายุ 20 - 30 ปี รายการตรวจ เงือนไขการตรวจ
 • การคัดกรองการได้ยิน
1 ครั้ง / ปี
 • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก
1 ครั้ง / 3ปี
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจได้เพียง 1 ครั้ง
 • ตรวจไขมัน (HDL+ Total Cholesteral)
1 ครั้ง / 5ปี

 

อายุ 30 - 34 ปี รายการตรวจ เงือนไขการตรวจ
 • การคัดกรองการได้ยิน
1 ครั้ง / ปี
 • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก
1 ครั้ง / 3ปี
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจได้เพียง 1 ครั้ง
 • ตรวจไขมัน (HDL+ Total Cholesteral)
1 ครั้ง / 5ปี
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBaAG (เฉพาะผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535)

ตรวจได้เพียง 1 ครั้ง

 • ตรวจเต้านมโดยแพทย์

1 ครั้ง / 2ปี

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

1 ครั้ง / 3ปี

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก HPV DNA TEST ชนิด 2,14 สายพันธุ์

1 ครั้ง / 5ปี

 

อายุ 35 - 39 ปี รายการตรวจ เงือนไขการตรวจ
 • การคัดกรองการได้ยิน
1 ครั้ง / ปี
 • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก
1 ครั้ง / 3ปี
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจไขมัน (HDL+ Total Cholesteral)
1 ครั้ง / 5ปี
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBaAG (เฉพาะผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535)

ตรวจได้เพียง 1 ครั้ง

 • ตรวจเต้านมโดยแพทย์

1 ครั้ง / 2ปี

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

1 ครั้ง / 3ปี

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก HPV DNA TEST ชนิด 2,14 สายพันธุ์

1 ครั้ง / 5ปี

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

1 ครั้ง / ปี

 • การตรวจปัสสาวะ

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจการทำงานของไต ( eGFR,Creatinine )

1 ครั้ง / ปี

 

อายุ 40 - 49 ปี รายการตรวจ เงือนไขการตรวจ
 • การคัดกรองการได้ยิน
1 ครั้ง / ปี
 • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก
1 ครั้ง / 3 ปี
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจไขมัน (HDL+ Total Cholesteral)
1 ครั้ง / 5 ปี
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBaAG (เฉพาะผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535)

ตรวจได้เพียง 1 ครั้ง

 • ตรวจเต้านมโดยแพทย์

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

1 ครั้ง / 3 ปี

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก HPV DNA TEST ชนิด 2,14 สายพันธุ์

1 ครั้ง / 5 ปี

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

1 ครั้ง / ปี

 • การตรวจปัสสาวะ

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจการทำงานของไต ( eGFR,Creatinine )

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจตา + Snellen Eye Chart + ความดันของเหลวในตา

1 ครั้ง / 2 ปี

 

อายุ 50 - 54 ปี รายการตรวจ เงือนไขการตรวจ
 • การคัดกรองการได้ยิน
1 ครั้ง / ปี
 • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก
1 ครั้ง / 3 ปี
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจไขมัน (HDL+ Total Cholesteral)
1 ครั้ง / 5 ปี
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBaAG (เฉพาะผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535)

ตรวจได้เพียง 1 ครั้ง

 • ตรวจเต้านมโดยแพทย์

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

1 ครั้ง / 3 ปี

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก HPV DNA TEST ชนิด 2,14 สายพันธุ์

1 ครั้ง / 5 ปี

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

1 ครั้ง / ปี

 • การตรวจปัสสาวะ

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจการทำงานของไต ( eGFR,Creatinine )

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจตา + Snellen Eye Chart + ความดันของเหลวในตา

1 ครั้ง / 2 ปี

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง

1 ครั้ง / ปี

 

 

อายุ 55 ปี ขึ้นไป รายการตรวจ เงือนไขการตรวจ
 • การคัดกรองการได้ยิน
1 ครั้ง / ปี
 • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก
1 ครั้ง / 3 ปี
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจไขมัน (HDL+ Total Cholesteral)
1 ครั้ง / 5 ปี
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBaAG (เฉพาะผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535)

ตรวจได้เพียง 1 ครั้ง

 • ตรวจเต้านมโดยแพทย์

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

1 ครั้ง / 3 ปี

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก HPV DNA TEST ชนิด 2,14 สายพันธุ์

1 ครั้ง / 5 ปี

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

1 ครั้ง / ปี

 • การตรวจปัสสาวะ

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจการทำงานของไต ( eGFR,Creatinine )

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจตา + Snellen Eye Chart + ความดันของเหลวในตา

1 ครั้ง / ปี

 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง

1 ครั้ง / ปี

* รายการตรวจสุขภาพ ของแต่ละท่าน จะตรวจตามได้ ตามสิทธิ์ที่เช็คในระบบประกันสังคม

โปรดโทรสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสถานะของท่าน ก่อนการตรวจสุขภาพ

(รายการตรวจบางรายการจะมีระยะห่างในการตรวจต่างกัน เช่น ตรวจไขมันในเส้นเลือดได้ 1 ครั้งต่อ5ปี)

เปิดบริการทุกวัน 8:00-17:00 น. ติดต่อที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ตึกใหม่ ชั้น 1

สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมาย โทร 053-200002 ต่อ 2187,2188

den.jpg (210 KB)

*การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี 

เวลาทำการคลินิกทันตกรรมตึกใหม่ชั้น2
จันทร์,อังคาร,พุธ,ศุกร์ เวลา 08:00-19:00 น.
พฤหัสบดี,เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมาย โทร 053 200 002 ต่อ 2271