หน้าแรก >> ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 

หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

มีเป้าหมายในการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยทุกประเภทโดยเน้นอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้พ้นภาวะวิกฤต อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย ทีมบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS) โดยมีศักยภาพในการให้บริการตั้งแต่หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) ไปจนถึงหน่วยปฏิบัติการระดับสูง (Advance Life Support: ALS)

S__4759573.jpg (371 KB)

ขอบเขตการให้บริการ

 

ทางรพ. มีศูนย์วิทยุ ค่อยประสานงานการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน ภายในโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจน ให้บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโดยรถพยาบาลระดับพื้นฐานและระดับสูงตลอด 24 ชั่วโมง

 

6 อาการเข้าข่าย ภาวะฉุกเฉินวิกฤติ ฟรีทุกสิทธิ 72 ชม.

โดยแพทย์จะประเมินว่าเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือไม่ อาการเบื้องต้นหากพบ อาการเข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤติ  หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

  1. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง
  2. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น
  3. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
  4. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
  5. อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หากพบอาการที่เข้าข่าย

 

สิทธิ UCEP หรือ Universal Coverage for Emergency Patients คือสิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบายรัฐ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดจนพ้นวิกฤตหรือภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง

 

พรบ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทางรถยนต์  ไม่ต้องสำรองจ่าย

แค่มี พ.ร.บ. สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาท (คุ้มครองสูงสุดถึง 80,000 บาท) ตลอด 24 ชัวโมง

 

เอกสารใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.

 -สำเนารถ ป้ายภาษี (ป้ายวงกลม)

-กรมธรรม พ.ร.บ.

-บันทึกประจำวัน

-ใบเคลม ใบติดต่อ (กรณี Survey ออกให้ในที่เกิดเหตุ)