หน้าแรก >> กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพ

กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ โดยการทำกายภาพบำบัดมีจุดประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟูร่างกาย และเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกาย เพื่อให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น 

การฟื้นฟู และเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกาย จะใช้เทคนิคต่างๆ ในการักษา เช่น การดึง นวด ประคบ ร่วมกับการบริหารร่างกาย โดยนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ให้คำแนะนำว่า ผู้ใช้บริการเหมาะกับการทำกายภาพบำบัดส่วนไหน และควรใช้เทคนิคใด ในการรักษา

348236.jpg (164 KB)

การให้บริการ

-ตรวจประเมินร่างกาย ก่อนการทำหัตการ   Physical Examination

-รักษาด้วยเครื่องมือ / อุปกรณ์กายภาพบำบัด Physical Modalities

-บำบัดด้วยเครื่องผลิตคลื่นกระแทก     Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy

-บำบัดด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูง     High Power Laser Therapy

-บำบัดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า     Electrical Stimulation

-บำบัดด้วยเครื่องผลิตคลื่นเสียงความถี่สูง Ultrasound Therapy

-บำบัดด้วยเครื่องดึงกระดูกสันหลัง Cervical / Lumbar Traction

-ออกกำลังกายเพื่อการรักษา     Therapeutic Exercises

-ฝึกการเคลื่อนไหวและการเดินโดยใช้เครื่องช่วยเดิน Ambulation Training

 378781120_1094886398149429_5542602802370664488_n.jpg (1.10 MB)

สอบถามข้อมูล/โทรนัดหมาย 053 200 002  ต่อ 1719

รับบริการที่อาคารตึกเก่า ชั้น 2

วันเวลาให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 น. -16:00 น.