หน้าแรก >> ศัลยกรรมทั่วไป และผ่าตัด

ศัลยกรรมทั่วไป และผ่าตัด

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อมุ่งเน้นการให้การรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน 

ศัลยกรรมทั่วไป

S00.jpg (44 KB)

ออร์โธปีดิคส์เด็ก

S02.jpg (19 KB)

ออร์โธปีดิกส์การกีฬา

S03.jpg (28 KB)

ผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง

S04.jpg (54 KB)

ศัลยกรรมมือ มือเสื่อม

S05.jpg (33 KB)

กระดูกสันหลัง

S06.jpg (24 KB)

อุบัติเหตุ

S07.jpg (36 KB)

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

S08.jpg (26 KB)

ศัลยกรรมตกแต่ง

S01.jpg (41 KB)

ศัลยกรรมช่องท้อง

S10.jpg (24 KB)

ศัลยกรรมหลอดเลือด

S11.jpg (49 KB)

ศัลยกรรมดวงตา

S12.jpg (58 KB)

etc11.jpg (1.13 MB)a2.jpg (204 KB)

โรคที่เกี่ยวข้องกับทางศัลยกรรมทั่วไป

สามารถให้การรักษาด้วยการผ่าตัด ที่หลากหลาย อาทิเช่น

การผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก MIS (Minimally Invasive Surgery) เป็นนวัตกรรมการผ่าตัดโดยการเจาะผิวหนังบริเวณที่จะทำการรักษาเป็นรูขนาดเล็ก ประมาณ 1-2 ซม. ไม่กี่จุด ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ต้องการรักษา เป็นการลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและลดโอกาสการติดเชื้อหรือเกิดโรคแทรกซ้อน ใช้ระยะเวลาพักฟื้นไม่นาน

ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) เช่น โรคไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบ, ริดสีดวงทวาร, เส้นเลือดโป่งพองบริเวณบริเวณหลอดอาหาร, ฝีคัณฑสูตร, แผลขอบทวาร ,ติ่งเนื้อในลำไส้ หรือการผ่าตัดเล็ก อื่นๆ

ศัลย์แพทย์

ศิษฏจิต--ชัยรัตน์.jpg (34 KB) ประชา.jpg (36 KB)
นพ.ศิษฏจิต ชัยรัตน์ นพ.ประชา สัจจะปกาสิต
กฤษณา--เพิ่มทองชูชัย.jpg (35 KB) วรลักษณ์-ภู่สูงเนิน.jpg (36 KB)
พญ.กฤษณา เพิ่มทองชูชัย พญ. วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน