หน้าแรก >> ศูนย์โรคตา

ศูนย์โรคตา

time-eye.jpg (86 KB)

ดวงตามีค่าต่อชีวิต เมื่อตามีอาการผิดปกติ ควรรีบให้แพทย์ตรวจรักษา

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยเพศ ทุกวัย เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญจึงควรได้รับการดูแลด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เราพร้อมให้คำแนะนำและดูแลดวงตาของท่าน โดยทีมจักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์
ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการรักษาและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

การรักษา

ดวงตามีค่าต่อชีวิต เมื่อตามีอาการผิดปกติ ควรรีบให้แพทย์ตรวจรักษา

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยเพศ ทุกวัย เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญจึงควรได้รับการดูแลด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

เราพร้อมให้คำแนะนำและดูแลดวงตาของท่าน โดยทีมจักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการรักษาและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

 

การเลือกวิธีรักษาวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค โดยอยู่ในดุลยพินิจของจักษุแพทย์ ว่าใช้วิธีใดในการรักษา

 

สิทธิที่รองรับในการให้บริการ


เวลาเปิดทำการ :

วันอังคารและวันพฤหัสบดี  เวลา 8.00 - 12.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติ่ม 053-200002 ต่อ 12

จักษุแพทย์

อาภรณ์-จิรวิศัลย์.jpg (38 KB)
พญ.อาภรณ์ จิรวิศัลย์