หน้าแรก >> ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด - 19

ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด - 19

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก 

สำหรับป้องกัน ลดโอกาสในการเชื้อ COVID - 19

วัคซีนที่เปิดให้จอง
ชนิดวัคซีน ราคา ช่องทางการจอง ตรวจสอบสถานะที่จอง
ซิโนฟาร์ม รอบ 1-4 2200 บาท/2เข็ม ปิดการจอง  ตรวจสอบสถานะ
ซิโนฟาร์ม รอบ 5 2000 บาท/2เข็ม คลิกจอง ตรวจสอบสถานะ
โมเดอร์นา รอบ 2 1650 บาท/เข็ม ปิดการจอง

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบลำดับคิว+นัดวันฉีด

สำหรับกระตุ้นภูมิ (เข็ม3) 999 - 1650 บาท/เข็ม คลิกจอง ตรวจสอบสถานะ

* ราคาทุกรายการ รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

วัคซีนซิโนฟาร์ม

????ราคาวัคซีนเข็มละ 699 บาท ร่วมบริจาควัคซีนให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10% ของราคาวัคซีน
ราคาวัคซีน รวมค่าบริการโรงพยาบาล เข็มละ 1000 บาท
*กรณีนอกเวลาทำการจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
อ้างอิง : ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
ราคาค่า #วัคซีนซิโนฟาร์ม จะเป็นไปตามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ กำหนดไว้

จองวัคซีนทั่งหมด3.jpg (4.11 MB)

 

วัคซีนสำหรับกระตุ้น (เข็ม 3)

กระตุ้นภูมิคุ้มกันw01.jpg (381 KB)กระตุ้นภูมิคุ้มกันw02.jpg (252 KB)

หมายเหตุ : องค์การเภสัชกรรมจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ในขนาดความแรง 100 ไมโครกรัมต่อโดส ในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองนี้
เป็นวัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิ หรือเข็มที่ 3 หรือ 4 มีขนาด 50 ไมโครกรัม ( ครึ่งโดส )

 

ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอให้ท่านมั่นใจว่าทุกท่านที่ชำระเงินค่าวัคซีนทางเลือก จะได้รับการจัดสรรวัคซีน

กรณีจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงิน ยกเว้นโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้

 

กรณีการโอนย้ายสิทธิ 

 ให้ท่านที่จองนัด วันเวลาที่จะฉีด ให้เรียบร้อย แล้วให้ท่านถ่ายสำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง แล้วระบุชื่อ-สกุล ผู้ที่จะโอนลงในสำเนาบัตร แล้วให้คนที่รับโอนสิทธิ ถือนำมายื่นในวันที่นัดฉีด พร้อมกับบัตรประชาชนผู้รับโอน

 

ขั้นตอนการรับวัคซีนที่รพ.

- ท่านที่จองกับทางระบบของรพ.วัคซีนซิโนฟาร์ม ติดต่อรับวัคซีนที่ จุด 3 (ข้างร้านกาแฟมวลชล)

- ท่านที่จองในนามของบริษัท ติดต่อลงทะเบียนที่ลูกค้าสัมพันธ์ และรับวัคซีนที่ จุด 2 (ห้องประชุม ตึกเก่าชั้น 2)

- ท่านที่จองในในหมอพร้อม หรือทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ทีรับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 2 ติดต่อรับวัคซีนที่ จุด 1 (ตึกใหม่ชั้น 1)

เอกสารที่ต้องใช้

1. บัตรประชาชนของผู้รับวัคซีน

2. เอกสาร หรือรูปภาพ ที่แสดงการนัดหมายในการรับวัคซีน (จากรพ.หรือจากระบบ)

3. เอกสารการแพ้ยา / โรคประจำตัว (ถ้ามี)

4. เอกสารยินยอมการโอนย้ายสิทธิรับวัคซีนแทน (กรณีผู้ที่รับสิทธิมาจากผู้อื่น)