หน้าแรก >> ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด - 19

ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด - 19

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก 

สำหรับป้องกัน ลดโอกาสในการเชื้อ COVID - 19

วัคซีนที่เปิดให้จอง
ชนิดวัคซีน ราคา ช่องทางการจอง ตรวจสอบสถานะที่จอง
ซิโนฟาร์ม รอบ 1-4 2200 บาท/2เข็ม ปิดการจอง  ตรวจสอบสถานะ
ซิโนฟาร์ม รอบ 5

650 บาท/เข็ม

ซื้อ 2 เข็มเพียง 1200 บาท

ปิดการจอง ตรวจสอบสถานะ
โมเดอร์นา รอบ 2 /รอบพิเศษ 1650 บาท/เข็ม ปิดการจอง

รวจสอบลำดับคิว+นัดวันฉีด

สำหรับกระตุ้นภูมิ (เข็ม3) 999 - 1650 บาท/เข็ม ปิดการจอง

ตรวจสอบสถานะ 

**สำหรับ วัคซีนโมเดอร์นา ท่านที่ลงทะเบียนนัดหมายวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลสามารถเข้ารับบริการได้ตามวัน เวลาที่ท่านได้นัดไว้สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีน ท่านสามารถติดต่อรับบริการฉีดวัคซีนได้วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 – 14.00 น.

* ราคาทุกรายการ รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

กรณีจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงิน ยกเว้นโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้

 

กรณีการโอนย้ายสิทธิ 

 ให้ท่านที่จองนัด วันเวลาที่จะฉีด ให้เรียบร้อย แล้วให้ท่านถ่ายสำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง แล้วระบุชื่อ-สกุล ผู้ที่จะโอนลงในสำเนาบัตร แล้วให้คนที่รับโอนสิทธิ ถือนำมายื่นในวันที่นัดฉีด พร้อมกับบัตรประชาชนผู้รับโอน

การลงทะเบียนนัดวันฉีดวัคซีน-05.jpg (2.13 MB)การลงทะเบียนนัดวันฉีดวัคซีน-06.jpg (2.21 MB)

การลงทะเบียนนัดวันฉีดวัคซีน-07.jpg (1.92 MB)

ขั้นตอนการรับวัคซีนที่รพ.

ติดต่อรับวัคซีนที่ตึกใหม่ชั้น 1

เอกสารที่ต้องใช้

1. บัตรประชาชนของผู้รับวัคซีน

2. เอกสาร หรือรูปภาพ ที่แสดงการนัดหมายในการรับวัคซีน (จากรพ.หรือจากระบบ)

3. เอกสารการแพ้ยา / โรคประจำตัว (ถ้ามี)

4. เอกสารยินยอมการโอนย้ายสิทธิรับวัคซีนแทน (กรณีผู้ที่รับสิทธิมาจากผู้อื่น)