หน้าแรก >> แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

IMG_256.jpg (1.89 MB)

เปิดให้บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดูแลรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 15 ปี  โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ส่งเสริมป้องกันสุขภาพ ของเด็กด้วย

  • โปรแกรมวัคซีนในแต่ละช่วงวัยของเด็ก
  • โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพในเด็กปกติ/เด็กอ้วน
  • โปรแกรมประเมินพัฒนาการสำหรับเด็ก
  • โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการในเด็ก
  • โปรแกรมทันตกรรมสำหรับเด็ก

5658185.JPG (81 KB)

การตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดยกุมารแพทย์ พัฒนาการเด็กให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยจะประสานการทำงานกับนักกิจกรรมบำบัด ในรายที่ต้องการฝึกพูดหรือฝึกการใช้งานของกล้ามเนื้อ

room (5).jpg (52 KB)

บริการ IPD สำหรับเด็ก ได้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก สีสันสดใส น่ารัก ปลอดภัยสำหรับเด็ก  พร้อมการดูแลเอาใจใส่จากกุมารแพทย์และพยาบาล

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร 053-200002 ต่อ 2281 

แพทย์ประจำแผนกกุมารเวช

นรีลักขณ์-พิทักษ์ดำรงวงศ์.jpg (41 KB) กิติยา-ศรีธนานุวัฒน์.jpg (40 KB)
พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์ พญ. กิติยา ศรีธนานุวัฒน์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- โปรแกรมวัคซีนสำหรับเด็ก แรกเกิด - 2 ปี - โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก 6-15 ปี - วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก