หน้าแรก >> แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

IMG_256.jpg (1.89 MB)
การบริการ / การวินิจฉัย / การักษา

ปัจจุบันแผนกกุมารเวชกรรม เปิดให้บริการดูแลรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 15 ปี  โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก มี Package วัคซีนสำหรับช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

5658185.JPG (81 KB)

การตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดยกุมารแพทย์ พัฒนาการเด็กให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยจะประสานการทำงานกับนักกิจกรรมบำบัด ในรายที่ต้องการฝึกพูดหรือฝึกการใช้งานของกล้ามเนื้อ

room (5).jpg (52 KB)

บริการ IPD สำหรับเด็ก ได้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก สีสันสดใส น่ารัก ปลอดภัยสำหรับเด็ก  พร้อมการดูแลเอาใจใส่จากกุมารแพทย์และพยาบาล

 

 

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร 053-200002 ต่อ 2281