หน้าแรก >> คลินิกเครือข่าย

คลินิกเครือข่าย

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

 

คลินิกเครือข่าย เวลาทำการ หมายเลขโทรศัพท์
อ.เมือง
คลินิคเวชกรรมชุมชนใกล้หมอ
จ-ศ
ส-อา
08.00-18.00 น.
09.00-12.00 น.
053-200486
อ.สันป่าตอง
คลินิกหมอสมศักดิ์-ยุพา
จ-ศ
-อา
17.00-20.00 น.
09.00-19.00 น.
053-311425
คลินิกหมอเจษฏา
จ-ศ
17.00-20.00 น.
09.00-20.00 น.
053-843158
อ.จอมทอง
คลินิกหมอสัมพันธ์
   
053-826524
คลินิกหมอโอภาศ
จ-อา 08.00-20.00 น.
053-341152
อ.สันกำแพง
กานตเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมาร
จ-ศ


นักขัตฤกษ์
17.00-19.30 น.
09.00-12.00น.
17.00-19.30 น.
17.00-19.30 น.
053-330033
คลินิกหมอลานนา
จ-อา
-
09.00-12.00 น.
17.00-20.00 น.
053-960553
ต้นเปาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
   
089-6336871
อ.แม่แตง
คลินิกหมอเทิดศักดิ์เวชกรรม
   
053-471246
อ.สารภี
คลินิคเวชกรรมหมออารัมภ์ 1
   
084-0401881
คลินิคบ้านป่าดื่อเวชกรรมเฉพาะทาง
   
053-429352