หน้าแรก >> โปรเเกรมตรวจสุขภาพ

โปรเเกรมตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจําประจําเป็นต้อง ตรวจทุกปีไหม?

ไม่จําเป็นต้องตรวจทุกปี ควรได้รับการตรวจ เท่าที่จําเป็น การใช้คําว่าการตรวจสุขภาพประจําปี ทําให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่า ต้องมาตรวจทุกปี เราพบว่าในคนที่อายุน้อยสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความจําเป็นต้องตรวจทุกปี อาจตรวจ เพียงปีเว้นปีก็เพียงพอแล้ว

 

รายการตรวจพื้นฐานที่สําคัญ

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

  1. 1.งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (ดื่มน้ําเปล่าได้)เว้นแต่เลือกโปรแกรมไม่งดน้ํางดอาหาร
  2. 2.งดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
  3. 3.นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  4. 4.หากมีประวัติตรวจสุขภาพอื่นๆ นําผลตรวจมาด้วย
  5. 5.สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนตรวจ
  6. 6.สตรีที่มีประจําเดือน งดตรวจปัสสาวะและงดตรวจมะเร็งปากมดลูกควรตรวจหลังประจําเดือนหมดอย่างน้อย 7 วัน
 

 

CU01.jpg (76 KB)
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
    (งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  
    (ไม่งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Random blood sugar, RBS) 
4. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT)
8. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
9. ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
10. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)
11. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
12. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
13. ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Cancer Analisis)
    (ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
    (ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen,PSA)

 

CU02.jpg (82 KB)
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
    (งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  
    (ไม่งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Random blood sugar, RBS) 
4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
11. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT)
12. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
13. ตรวจการทำงานของตับ (ALPหรือAlk)
14. ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
15. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
16. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
17. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)
18. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
20. ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Cancer Analisis)
    (ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
    (ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen,PSA)

 

CU03.jpg (73 KB)
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
    (งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  
4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
11. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT)
12. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
13. ตรวจการทำงานของตับ (ALPหรือAlk)
14. ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
15. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
16. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
17. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)
18. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
20. ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Cancer Analisis)
    (ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
    (ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen,PSA)
21. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน/ส่วนล่าง (Ultrasound - Abdomen)
22. ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 3 ส่วน (Bone scan)

 

ทุกโปรแกรมจะได้รับเพิ่มอีก 6 รายการ ฟรี

1. ตรวจสายตา (Visual Acuity Test, VA)

2. ตรวจกำลังกล้ามเนื้อมือ (Hand Grip)

3. ตรวจไขมันใต้ผิวหนัง (Body Fat)
4. อาหารว่างหลังการตรวจสุขภาพ
5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)
6. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb)

 


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- โปรแกรมตรวจสุขภาพ - โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด - โปรแกรมตรวจสุขภาพ เป็นคู่ คุุ่มกว่า