หน้าแรก >> สิทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาล

ผู้ที่เข้ารับการรักษาจะได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ สามารถใช้สิทธิการรักษาได้ดังนี้

สปสช.jpg (28 KB)

 

 

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง

SSO.jpg (22 KB)

 

 

สิทธิประกันสังคม

CGD.jpg (42 KB)

 

 

สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

insurance.jpg (36 KB)

 

 

สิทธิประกันชีวิต

my.jpg (25 KB)

 

 

ชำระเงินเอง