หน้าแรก >> ห้องพักสำหรับผู้ป่วย

ห้องพักสำหรับผู้ป่วย

 

อัตราค่าห้องพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอตึกพรีเมียร์
ลำดับ ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ราคารวม
1 ห้องสูท 3,100 200 1,000 450 4,750

room (4).jpg (51 KB)

room (3).jpg (139 KB)

ลำดับ ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ราคารวม
2 ห้องวีไอพี 2,900 200 1,000 450 4,550

room (17).JPG (1.70 MB)

room (25).JPG (903 KB)

ลำดับ ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ราคารวม
3 ห้องเดี่ยว 2,500 200 1,000 450 4,150

room (1).jpg (720 KB)

room (5).jpg (52 KB)

ลำดับ ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ราคารวม
4 ห้องคู่ 2,100 200 1,000 450 3,750

room (2).jpg (263 KB)

room (6).jpg (49 KB)

ลำดับ ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ราคารวม
5 ห้องไอซียู 4,000 300 2,800 - 7,100
IMG_20190213_101321.jpg (3.38 MB)

 

อัตราค่าห้องพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ตึกเก่า
IMG_20181002_151825.jpg (1.21 MB)
ลำดับ ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ราคารวม
1 ห้องเดี่ยว  2,500 200 1,000 450 4,150
IMG_20181002_151452.jpg (2.08 MB)
ลำดับ ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ราคารวม
2 ห้องคู่ 2,100 200 1,000 450 3,750
3 ห้องสามัญ 1,150 100 1,000 450 2,700
IMG_20190213_100031.jpg (3.35 MB) 

หมายเหตุ

1. ค่าห้องคิดบริการครบรอบ 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน และผ่อนผันให้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

2. ค่าอาหารผู้ป่วย ปกติทางโรงพยาบาลจัดให้มือละ 150 บาท คิดจำนวนมือตามจริง 

3. ค่าบริการพยาบาลวันละ 1,000 บาท (ผู้ป่วยทั่วไป), 2,800 บาท(ผู้ป่วยหนัก/ICU) และ2,300 บาท (ประกันต่างประเทศหรือชาวต่างชาติ)

4.ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม,บัตรทอง ได้สิทธินอนในห้องสามัญ หากประสงค์จะนอนห้องพิเศษ จะมีค่าใช้จ่ายดั่งนี้

  สิทธิประกันสังคม สิทธิบัตรทอง
ห้องเดี่ยว(ตึกพรีเมียร์) 1,200 บาท/วัน 1,500 บาท/วัน
ห้องคู่(ตึกพรีเมียร์) 1,000 บาท/วัน 1,200 บาท/วัน
ห้องเดี่ยว (ตึกเก่า) 900 บาท/วัน 1,200 บาท/วัน

 

5. ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทอง ร่วมกับแฟกซ์เคลมบริษัทประกัน ไม่ต้องชำระส่วนต่างค่าห้องกรณีซื้อค่าห้อง เท่ากับสิทธิหลัก แต่ถ้าซื้อค่าห้องที่สูงกว่าราคาสิทธิหลัก คนไข้ต้องร่วมจ่าย


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- รูปห้องพัก ( The room )