หน้าแรก >> โปรเเกรมตรวจสุขภาพ Advanced

โปรเเกรมตรวจสุขภาพ Advanced

กิจกรรมเริ่มวันที่ 26/08/2022 - 10/04/2023

โปรเเกรมตรวจสุขภาพประจำปี 3 (HEALTH CHECK UP 3 )

การตรวจสุขภาพประจําปีจำเป็นต้อง ตรวจทุกปีไหม?

ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปี ควรได้รับการตรวจเท่าที่จำเป็น การใช้คำว่าการตรวจสุขภาพประจำปีทำให้คนเข้าใจผิดว่าต้องมาตรวจทุกปี เราพบว่าในคนที่อายุน้อยสุขภาพเเข็งเเรงไม่มีความจำเป็นต้องตรวจทุกปีอาจตรวจเพียงปีเว้นปีก็เพียงพอเเล้ว

                                                     

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

1.งดอาหารเเละเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้) เว้นเเต่เลือกโปรเเกรมไม่งดน้ำ-งดอาหาร

2.งดดื่มเเอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง

3.นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

4.หากมีประวัติตรวจสุขภาพอื่นๆ นำผลตรวจมาด้วย

5.สตรีมีครรภ์หรือสงสัยการตั้งครรภ์ เเจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนตรวจ

6.สตรีที่มีประจำเดือน งดตรวจปัสสาวะเเละงดตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังประจำเดือนหมดอย่างน้อย 7 วัน

 

รายการตรวจพื้นฐานที่สำคัญ

1. ช่วงอายุต่ำกว่า40 ปี ตรวจวัดความดันโลหิต ค่าดัชนีมวลกายเเละตรวจเอ็กเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเเละตรวจมะเร็.ปากมดลูก

2.ช่วงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจเบาหวาน ตรวจไขมัน ตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง ตรวจมะเร็งเต้านม เเละมะเร็งปากมดลูกในสตรี

 

รายการตรวจในโปรเเกรม

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
    (งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  
4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
11. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT)
12. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
13. ตรวจการทำงานของตับ (ALPหรือAlk)
14. ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
15. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
16. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
17. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)
18. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
20. ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Cancer Analisis)
    (ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
    (ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen,PSA)
21. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน/ส่วนล่าง (Ultrasound - Abdomen)
22. ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 3 ส่วน (Bone scan)

 

ทุกโปรแกรมจะได้รับเพิ่มอีก 6 รายการ ฟรี

 


ราคา : 13,950 บาท 10,900 บาท
จำนวน + -