หน้าแรก >> โปรแกรม ตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรม ตรวจสุขภาพหัวใจ

กิจกรรมเริ่มวันที่ 28/12/2022 - 31/03/2023

2.jpg (128 KB)

โรคหัวใจ เป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยสูงเป็นอันดับต้นๆ บางรายอาจมีอาการที่เป็นสัญญาณเตือนมาก่อน ต่บางรายก็ไม่มีสัญญาณเตือนเป็นอาการแสดงใดๆ

 ผู้มีความเสี่ยงควรตรวจสุขภาพหัวใจ มีดังนี้:

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

รายการตรวจในโปรเเกรม

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
3. ตรวจคลื่นความถี่ี่หัวใจ (Echo)
4. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
5. การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด ( ABI )
6. การตรวจสมรรถภาพของหัวใจ (EST)

* ควรหมั่นตรวจเช็กสุขภาพหัวใจเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควบคู่กับการตรวจสุขภาพประจำปี

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. กรณี ต้องการซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเจาะลึกเฉพาะทางราคาพิเศษ จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. โปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการตามสาขาที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
6. สามารถเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2566
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้ารับบริการได้ที่
• ศูนย์ตรวจสุขภาพ เบอร์ 11 ชั้น 1 ตึกพีเมียร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
☎️ โทร. 053-200-002 ต่อ 2187

ราคา : 9,360 บาท 7,200 บาท
จำนวน + -