หน้าแรก >> โปรเเกรมคุณเเม่หลังคลอด

โปรเเกรมคุณเเม่หลังคลอด

กิจกรรมเริ่มวันที่ 29/09/2020 - 13/06/2022

โปรแกรมคุณแม่หลังคลอด

โดยแพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนไทยประยุกต์

การบําบัดคุณแม่หลังคลอด ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยขับน้ําคาวปลา กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ลดไขมันหน้าท้อง กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทําให้มดลูกแห้งและกระชับเข้าอู่เร็วน้ำนมมีปริมาณมากเพียงพอในการดูแลบุตร ผิวพรรณสดใส ช่วยให้สุขภาพของคุณแม่หลังคลอดฟื้นเร็ว สุขภาพแข็งแรง

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกาย ก่อนทําหัตถการ โดยแพทย์

2. บริการนวดเปิดท่อน้ํานม 60 นาที

3. บริการนวดบําบัด 60 นาที

4. บริการทับหม้อเกลือ 30 นาที

5. บริการอบสมุนไพร 30 นาที

6. บริการขัดตัวด้วยสมุนไพร 30 นาที

7. บริการอาบน้ำสมุนไพร 30 นาที

8. บริการน้ำสมุนไพรสําหรับดื่ม

9. ตรวจร่างกาย หลังทําหัตถการ โดยแพทย์


ราคา : 15,999 บาท 14,999 บาท
จำนวน + -