หน้าแรก >> ขยายเวลาในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์น่า 

Jun
02
ขยายเวลาในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์น่า 

โมเดอร์น่า-walk-in23-5.jpg (485 KB)

แจ้งสำหรับผู้จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกรอบ ในระบบของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ทางโรงพยาบาลได้ขยายเวลาในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์น่า 

 วัคซีนสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 11 ก.ค. 2565

???? แสดงหลักฐานการจอง / เอกสารการโอนสิทธิ แล้ว Walk in เข้ารับบริการได้ ที่ ตึกใหม่ ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลาช่วงเช้า 9.00-11.00 น. ช่วงบ่าย 13.00-14.30 น.
❌ ไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายในระบบ
 
ตรวจสอบการจองวัคซีนโมเดอร์นา >คลิก<
ตรวจสอบการจองวัคซีนเข็มกระตุ้น >คลิก<
 
กรณีท่านที่ประสงค์ โอนสิทธิการรักวัคซีนให้ท่านอื่น ให้ท่านจัดทำเอกสาร ตามตัวอย่าง
การโอนวัคซีนxx.jpg (215 KB)
กรณีติดเชื้อก่อน ให้รักษาให้หาย ก่อนเว้นระยะ 2-3 เดือนแล้วค่อยรับวัคซีน
❌ ไม่คืนเงินทุกกรณี (ตามที่แจ้งให้ทราบก่อนลงทะเบียน)