หน้าแรก >> โรงแรมสำหรับผู้ป่วยโควิด (สีเขียว)

Mar
15
โรงแรมสำหรับผู้ป่วยโควิด (สีเขียว)

โรงแรมเชียงใหม่เกต ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ได้เปิดให้บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด ที่ไม่มีอาการ / อาการน้อย  (สีเขียว)

เงื่อนไขในการขอเข้ารับบริการ

1. ตรวจพบ atk+ ด้วยตัวเอง สามารถจองห้องได้เลย
2. อายุไม่เกิน 65 ปี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง น้ำหนักไม่เกิน 100 kg.
4. ต้องไม่ขึ้นทะเบียนรับยาหรือเข้า C| , HI ที่ไหนมาก่อน
5. สิทธิ์ประกันสังคม/บัตรทอง ทุกโรงพยาบาลใช้สิทธิได้

 

ค่าใช้จ่าย

กรณีเลือกห้องพักแบบ 3 ท่าน จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากท่านประสงค์ห้องพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่าย 600 บาท/คน/คืน

โดยมีระยะในการพักรักษาที่โรงแรม 7 วัน หากมีอาการมากขึ้น ทางโรงแรมจะส่งต่อรักษามาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

 

ติดต่อสำรองห้องพัก ได้ 24 ชั่วโมง 

โทร 065-0190555 หรือ 065-0194555

Line ID : 065-0190555

Hotel Isolation0-01.jpg (3.87 MB)