หน้าแรก >> ศูนย์ประสานงาน ATK จังหวัดเชียงใหม่

Feb
21
ศูนย์ประสานงาน ATK จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศให้ทราบ เพื่อความรวดเร็วและความปลอดภัย
หากท่านมีคนที่บ้านหรือคนรู้จัก ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ขอให้โทรไปหาหน่วย ATK ในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ เพื่อขอเลข ATK ทางหน่วยจะรับเรื่องแล้วส่งต่อไปให้พื้นที่ดำเนินการต่อไป
 

1. ศูนย์ประสานงาน ATK เชียงใหม่ 065-4724315-9

2. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอกัลยาณิวัฒนา 093-2611660

3. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอเชียงดาว 089-8387586/063-7787755

4. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอไชยปราการ 099-1588709

5.ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอดอยเต่า 090-3194582

6. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอดอยสะเก็ด 081-9618649

7. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอดอยหล่อ เวลาราชการ : 081-9804678 นอกเวลา 053-267398

8. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอฝาง 089-3295462

9. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอพร้าว 089-2624822

10. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่แจ่ม 062-5264636

11. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่แตง 094-6409955

12. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่ริม 089-1916440

13. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่วาง 094-6936445

14. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่ออน 081-8814592

15. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอแม่อาย 095-4510894

16. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอเวียงแหง 061-7978118

17. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอสะเมิง 063-9573704/081-1810036

18. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอสันกำแพง 097-1680401

19. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอจอมทอง 064-2950722

20. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอสันทราย 090-5234156

21. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอสันป่าตอง 089-6409977

22. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอสารภี 096-4914389

23. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอหางดง 061-2722681

24. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภออมก๋อย 091-3065962/089-2646272

25. ศูนย์ประสานงาน ATK อำเภอฮอด 091-0688522

สำหรับผู้ที่พบผลตรวจ ATK เป็นบวก และยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงาน ATK ในอำเภอท่าน

How to ตรวจโควิด-19-01.jpg (2.76 MB)