หน้าแรก >> การลงทะเบียนนัดวันฉีดวัคซีน Moderna

Jan
07
การลงทะเบียนนัดวันฉีดวัคซีน Moderna

เรียน ผู้จองวัคซีน Moderna ทุกท่าน ตามกำหนดการวัคซีนจะมาถึงไทยวันที่ 6 มค. 2565
หากเป็นไปตามกำหนดการ ทางรพ.จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565
ผู้จองสามารถลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนได้ตามลำดับคิวดังนี้

ลำดับคิว ลงทะเบียนนัดวันฉีดวัคซีน
1-1000  วันที่ 6-7 มกราคม 2565
1001-2000  วันที่ 8-9 มกราคม 2565
2001-3000  วันที่ 10-11 มกราคม 2565
3001-4000  วันที่ 12-13 มกราคม 2565
4001-5000  วันที่ 14-15 มกราคม 2565
5001-6000  วันที่ 16-17 มกราคม 2565
6001 เป็นต้นไป วันที่ 18-19 มกราคม 2565 

คลิกเพื่อดูลำดับคิวและเลือกวันฉีดวัคซีน

**กรณีที่ท่านถึงลำดับคิวลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนแล้ว แต่ไม่ได้เลือกนัดในระบบ ท่านยังสามารถลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนได้ ตามวันเวลาที่ว่างอยู่