หน้าแรก >> เปลี่ยนสถานพยาบาลสำหรับสิทธิประกันสังคม

Dec
20
เปลี่ยนสถานพยาบาลสำหรับสิทธิประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลเพื่อใช้สิทธิในการเข้ารักษาเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 สามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564-31 มีนาคม 2565

ย้าย ปกส 65-01.jpg (2.02 MB)

ช่องทางเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

  1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
  2. ทำรายการผ่าน www.sso.go.th
  3. ทำรายการผ่าน Applications SSO Connect

หมายเหตุ – การเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเอง

 

ผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล

ผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนกรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ