หน้าแรก >> บริการวัคซีนทางเลือก

Aug
25
บริการวัคซีนทางเลือก

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก 

วัคซีนซิโนฟาร์ม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก #ซิโนฟาร์ม
 
????ราคาวัคซีนเข็มละ 699 บาท ร่วมบริจาควัคซีนให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10% ของราคาวัคซีน
ราคาวัคซีน รวมค่าบริการโรงพยาบาล เข็มละ 1,100 บาท
*กรณีนอกเวลาทำการจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
อ้างอิง : ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
ราคาค่า #วัคซีนซิโนฟาร์ม จะเป็นไปตามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ กำหนดไว้

จองวัคซีนทั่งหมด-03.jpg (165 KB)

ลงทะเบียนซิโนฟาร์มแบบรายบุคคล << คลิก >>

 

ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอให้ท่านมั่นใจว่าทุกท่านที่ชำระเงินค่าวัคซีนทางเลือก จะได้รับการจัดสรรวัคซีน

กรณีจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงิน ยกเว้นโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้

 

การตรวจสอบสถานะการจอง วัคซีนทางเลือก
ท่านที่ลงทะเบียน ????ซิโนฟาร์ม ????
ตั้งแต่วันแรกที่ลงทะเบียน รอบที่1-4 สามารถตรวจสอบได้ คลิก

ตรวจสอบสถานะ-ซิโนฟาร์ม0.jpg (446 KB).

ท่านที่ลงทะเบียน ????โมเดอร์นา รอบ 2 ????
ตรวจสอบสถานะของท่าน คลิก
ตรวจสอบลำดับคิวของท่าน คลิก

แจ้งจองModenna.jpg (871 KB)

 

กรณีการโอนย้ายสิทธิ 

 ให้ท่านที่จองนัด วันเวลาที่จะฉีด ให้เรียบร้อย แล้วให้ท่านถ่ายสำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง แล้วระบุชื่อ-สกุล ผู้ที่จะโอนลงในสำเนาบัตร แล้วให้คนที่รับโอนสิทธิ ถือนำมายื่นในวันที่นัดฉีด พร้อมกับบัตรประชาชนผู้รับโอน

 

ขั้นตอนการรับวัคซีนที่รพ.

- ท่านที่จองกับทางระบบของรพ.วัคซีนซิโนฟาร์ม ติดต่อรับวัคซีนที่ จุด 3 (ข้างร้านกาแฟมวลชล)

- ท่านที่จองในนามของบริษัท ติดต่อลงทะเบียนที่ลูกค้าสัมพันธ์ และรับวัคซีนที่ จุด 2 (ห้องประชุม ตึกเก่าชั้น 2)

- ท่านที่จองในในหมอพร้อม หรือทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ทีรับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 2 ติดต่อรับวัคซีนที่ จุด 1 (ตึกใหม่ชั้น 1)

เอกสารที่ต้องใช้

1. บัตรประชาชนของผู้รับวัคซีน

2. เอกสาร หรือรูปภาพ ที่แสดงการนัดหมายในการรับวัคซีน (จากรพ.หรือจากระบบ)

3. เอกสารการแพ้ยา / โรคประจำตัว (ถ้ามี)

4. เอกสารยินยอมการโอนย้ายสิทธิรับวัคซีนแทน (กรณีผู้ที่รับสิทธิมาจากผู้อื่น)