หน้าแรก >> ลูกของคุณ มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นสมาธิสั้นหรือไม่?

Jun
24
ลูกของคุณ มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นสมาธิสั้นหรือไม่?

แบบคัดกรองเบื้องต้นสำหรับให้ผู้ปกครอง

สังเกตลูกดูว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นสมาธิสั้นหรือไม่ หากพบพฤติกรรมดังต่อไปนี้มากกว่า 6 ข้อ ภายในระยะเวลา 3 เดือนทั้งขณะอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียน “ลูกของท่านอาจมีความเสี่ยงสมาธิสั้น” ผู้ปกครองควรปรับไม่ให้ลูกมีพฤติกรรมดังกล่าว และสามารถปรึกษาคุณหมอหรือนักกิจกรรมบำบัดสำหรับวิธีการลดความเสี่ยงสมาธิสั้นและวิธีการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันสมาธิสั้นได้

 

โรคสมาธิสั้น.jpg (147 KB)