หน้าแรก >> บริการตรวจหาเชื้อCOVID-19 สำหรับ ผู้ประกันตน

Apr
26
บริการตรวจหาเชื้อCOVID-19 สำหรับ ผู้ประกันตน

รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม

สำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม
มาตรา 33,39 และ 40 ทุกโรงพยาบาล
สามารถมารับการตรวจโควิด-19

ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์สาธารณสุขกำหนด
หากท่านมีความเสี่ยง ไข้ ไอเจ็บคอ หรือมีผู้ติดเชื้อ
อยู่ในที่ทำงานของท่าน

รับบริการตรวจโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
ที่หน้าตึก Premier
เปิดให้บริการทุกวัน 8:00-16:00 น.

ตรวจ covid ปกส-01.jpg (10.81 MB)

ลงทะเบียนขอรับการตรวจหาเชื่อ ได้ที่ : https://forms.gle/eRkSd2gAaWjq95dV6