หน้าแรก >> ตรวจประเมิน ISO 9001:2015

Mar
29
ตรวจประเมิน ISO 9001:2015

ทีมคุณภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอยินดีต้อนรับ

อาจารย์ สุนิศา สายสุทธิ์ และทีมผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015

240666.jpg (687 KB)

240517.jpg (682 KB)

240528.jpg (707 KB)

240613.jpg (541 KB)

240634.jpg (358 KB)