หน้าแรก >> มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านความพิการ ประจำปี 2564

Feb
17
มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านความพิการ ประจำปี 2564
แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 
ได้ทำการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านความพิการ ภายในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ (เทศบาลเมืองแม่เหียะและเทศบาลตำบลป่าแดด)
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
IMG_20210217_093253.jpg (3.88 MB)
IMG_20210217_093123.jpg (1.56 MB)
IMG_20210217_093051.jpg (2.23 MB)
IMG_20210217_092939.jpg (2.74 MB)
IMG_20210217_092818.jpg (1.80 MB)