หน้าแรก >> รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

Oct
09
รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่จากการทำงาน พ.ศ.2563

ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีประกันสังคมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

เงื่อนไขในการเข้ารับวัคซีน

- 1 คนต่อ 1สิทธิ์

- สำหรับท่านที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เท่านั้น

- ขึ้นสิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

- ทะเบียนเข้ารับวัคซีนผ่าน https://forms.gle/LyrioaBJ1tsiW2EUA 

เริ่มให้บริการ 15 ตุลาคม 2563  โทรสอบถาม 053 200 002 ต่อ 1717 หรือ 062 310 2306 (คุณอำพล)

รับวัคซีนป้องกันไขหวัด-01.jpg (2.75 MB)