หน้าแรก >> โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

Jun
22
โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

สำหรับท่านที่ประกันสังคม กับ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ "โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ"

จุดประสงค์ของโครงการ

-เพื่อลดการนอนรพ.ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทุกปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

-เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย ที่เกิดจากการนอนรักษาตัวในรพ.นาน

-เพื่อผู้ประกันตนลดการขาดงาน/ขาดรายได้เนื่องจากอาการเจ็บป่วย

-เพื่อส่งเสริมป้องกันก่อนเจ็บป่วยรุนแรง ส่งเสริมให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงมีภูมิต้านทาน ไม่มีโรคภัยแทรกซ้อนในช่วงสถานะการณ์COVID-19แบบนี้

0023.jpg (331 KB)

* สามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ค. 2563 ในจำนวนจำกัด 1000 เข็มเท่านั้น 

#วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธ์ุ

สอบถามเพิ่มเติม 

053-200002 ต่อ 1717