หน้าแรก >> รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

May
05
รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

 

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563

ได้แล้ว ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.นี้

7 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรได้รับวัคซีน

1. เด็ก อายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

2. หญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน

3. ผู้ที่อายุ มากกว่า 65 ปี

4. โรคธาลัสซีเมีย หรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

5. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6. ผู้ที่มีน้ำหนัก ตั้งแต่ 100 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัม/ตรม.

7. ผู้ป่วย ทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหืด หัวใจ ไตวาย เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด

 

วัคซีนหวัดใหญ่63-01.jpg (2.45 MB)

ประชาชนทุกสิทธิ ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
ได้แก่ ตำบลป่าแดด หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12
ตำบลแม่เหียะ หมู่ที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10 ประชาชนทุกสิทธิ์ ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 053-200002 ต่อ 1798

สายด่วน สปสช.โทร. 1330