หน้าแรก >> “เตรียมความพร้อมมีลูกน้อย”

Apr
04
“เตรียมความพร้อมมีลูกน้อย”

เตรียมความพร้อมมีลูกน้อยweb.jpg (755 KB)

กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนสาวไทย ให้มีความพร้อมในการมีบุตร โดยส่งเสริมให้มีโภชนาการที่ดี ด้วยการเสริมวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก

หากท่านมีอายุระหว่าง 20-45 ปี วางแผนจะมีบุตร และได้รับการรตรวจเลือดทั้งสามีและภรรยา*
เพื่อความพร้อมการมีบุตร เรียบร้อย สามารถเข้ามารับวิตามีนฟรีได้ ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

 

โหลดคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/16MWywfMLxdZVH8ijfblebAv2CkPFCpxd/view?usp=sharing

---------------------

หมายเหตุ

*ค่าบริการการตรวจเลือดไท่ได้รวมอยู่ในโครงการของกระทรวงสาธารณสุข จะต้องชำระเงินตามสิทธิการรักษา