หน้าแรก >> รับใบเกียรติคุณ ตามโครงการโรงงานสีขาว

Sep
19
รับใบเกียรติคุณ ตามโครงการโรงงานสีขาว

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ได้รับใบเกียรติคุณ ในระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 3 โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

แรงงาน2562.jpg (402 KB)

332049.jpg (215 KB)

332050.jpg (101 KB)