หน้าแรก >> คลินิก

Nov
27
คลินิก

46919838_2112029368836792_962380769488011264_n.jpg (90 KB)

เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ให้ผู้เข้ารับบริการมีสุขภาพที่ดี รวมถึงการป้องกันโรคเป็นการรักษาแบบผสมผสานแบบใหม่และแบบดั่งเดิม รวมไปถึงการดูแลตัวเอง โดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการให้ความรู้และคำปรึกษาตลอดการรักษา 

สอบถามเพิ่มเติ่ม โทร 053-200 002 ต่อ 2187 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการการรักษา

HPC.jpg (420 KB)