หน้าแรก >> แพ็กเกจกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็ก

Jan
17
แพ็กเกจกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็ก

แพ็กเกจกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 1 - 12 ปี

กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก เป็นกิจกรรมที่ให้ การส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา
และให้การฟื้นฟู สมรรถภาพในด้านต่างๆ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการ
ทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง

W01n.jpg (365 KB)

 กระตุ้นพัฒนาการA.jpg (61 KB)กระตุ้นพัฒนาการB.jpg (54 KB)

W02.jpg (363 KB)