หน้าแรก >> ร่วมงานกับเรา

ประกาศสมัคร.jpg (119 KB)

 

รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ การพยาบาล
อายุรแพทย์* 1 อัตรา
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน* 1 อัตรา
รังสีแพทย์* 1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (IPD)* 4 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (ER)* 2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (OR)* 2 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (ICU)* 2 อัตรา
เภสัชกร* 2 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล PN/NA 4 อัตรา
ผู้ช่วยกายภาพ 1 อัตรา
                                                    *ตำแหน่งที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
 เจ้าหน้าBack office
เจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ( งานอบรม ) 1 อัตรา
programmer 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2567 

 


(1 กม.จากสี่แยกสนามบิน ก่อนถึงโลตัสหางดง) ขยายกิจการและเปิดอาคารใหม่ 

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองที่ แผนกบุคคลและธุรการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

โทร 053-200002 ต่อ 1514 หรือ 089-9618004

หรือ ส่งประวัติมาที่ อีเมล: hr_klaimor@hotmail.com

แอด Line : hr_klaimor

 

 

เอกสารที่จะต้องเตรียม

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน  สำเนา จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนา จำนวน 2 ชุด
4. วุฒิการศึกษา+ทรานสคริป  สำเนา จำนวน 2 ชุด
5. ใบประกอบวิชาชีพ  สำเนา จำนวน 2 ชุด
6. เอกสารผ่านงาน (ถ้ามี)  สำเนา จำนวน 2 ชุด
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  สำเนา จำนวน 2 ชุด

 

สวัสดิการ
ประกันสังคม & กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับเงินเดือน โบนัส ประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและญาติสายตรง
สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี & วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี
หอพักราคาพนักงาน เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบิดา มารดา ภรรยา สามี เสียชีวิต
วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี วันลาตามกฎหมายแรงงานโดยได้รับค่าจ้าง (ลากิจ ,ลาป่วย,ลาพักร้อน)
วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 - 12 วัน/ปี (ตามอายุงาน) กิจกรรมสันทนาการ ของโรงพยาบาล