หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ปิยบุตร ปลื้มใจ

ชื่อ - สกุล นพ.ปิยบุตร ปลื้มใจ
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ แพทย์เวชเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขา  เวชศาสตร์ครอบครัว 

เวลาออกตรวจ

ห้องตรวจบัตรทอง  Universal Coverage Scheme examination room

วันจันทร์ Monday 8.00 -12.00 

วันพุธ Wednesday 8.00-17.00

วันพฤหัสบดี,ศุกร์ Thursday ,Friday   12.00-17.00 

 

คลินิกป่าแดด

วันจันทร์ Monday 12.00-16.00 

วันอังคาร,พฤหัสบดี Tuesday,Thursday  8.00-12.00 

 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันจันทร์,พฤหัสบดี  Monday,Thursday  17.00-20.00 

 

ห้องตรวจประกันสังคม Social security examination room

วันอังคาร Tuesday 12.00-17.00 น.

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ Health examination center

วันศุกร์ Friday 8.00-12.00