หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.กันต์ธีระ ณรงค์แสง

ชื่อ - สกุล นพ.กันต์ธีระ ณรงค์แสง
แผนก แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

เวลาออกตรวจ

ห้องตรวจประกันสังคม Social security examination room

วันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์  Monday, Wednesday, Thursday, Friday   8:00 - 17:00 

 

ห้องตรวจบัตรทอง  Universal Coverage Scheme examination room

วันอังคาร Tuesday 8:00 - 17:00 

 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันจันทร์,พุธ Monday,Wednesday  17:00 - 20:00