หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.จุติสิน เลิศบุญยพันธ์

ชื่อ - สกุล นพ.จุติสิน เลิศบุญยพันธ์
แผนก กระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญ กระดูกและข้อ
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

สาขา ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ

ห้องตรวจประกันสังคม Social security examination room

วันจันทร์ Monday 8.00-17.00

 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันอังคาร,พุธ Tuesday, Wednesday   8.00-12.00 น.

วันพฤหัสบดี Thursday    8.00-17.00 น.

 

ห้องตรวจบัตรทอง  Universal Coverage Scheme examination room

วันศุกร์ Friday 8.00-12.00 

 

แผนกฉุกเฉิน Emergency Department  

วันศุกร์ Friday 12.00-20.00