หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ชนมวรรธน์ บุณยนฤธี

ชื่อ - สกุล นพ.ชนมวรรธน์ บุณยนฤธี
แผนก กระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญ กระดูกและข้อ
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

สาขา ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ

ห้องตรวจประกันสังคม Social security examination room

วันพุธ   Wednesday  8.00-17.00

 

ห้องตรวจบัตรทอง  Universal Coverage Scheme examination room

วันพฤหัสบดี Thursday 8.00 - 12.00 น.

 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันจันทร์, พุธ   Monday , Wednesday    12.00-17.00

วันศุกร์ Friday    8.00-17.00

 

แผนกฉุกเฉิน Emergency Department  

วันจันทร์ Monday 17.00 - 20.00 

วันพฤหัสบดี Thursday 12.00-17.00