หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล

ชื่อ - สกุล นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
แผนก แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ จิตแพทย์
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 

เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันจันทร์ Monday   16.30 - 19.00