หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ. อภัย วิวัฒน์ชัยกุล

ชื่อ - สกุล พญ. อภัย วิวัฒน์ชัยกุล
แผนก รังสี
ความเชี่ยวชาญ รังสีวิทยา
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

รังสีวิทยาทั่วไป

เวลาออกตรวจ