หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พท.ป.อัจฉรา หยู

ชื่อ - สกุล พท.ป.อัจฉรา หยู
แผนก สูตินรี/กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ แพทย์แผนไทยประยุกต์
ภาษา อังกฤษ,ไทย,จีน
การศึกษา

ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 

เวลาออกตรวจ

แผนกแพทย์แผนไทย ชั้น 2 ตึกเก่า

Thai traditional medicine department 2nd floor, old building

วันจันทร์ - ศุกร์ Monday - Friday  8.00 - 16.00