หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.พงศกร พ่วงภิญโญ

ชื่อ - สกุล นพ.พงศกร พ่วงภิญโญ
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เวลาออกตรวจ

ห้องตรวจบัตรทอง  Universal Coverage Scheme examination room

วันพฤหัสบดี Thursday   8.00 -12.00

วันศุกร์ Friday    12.00 - 17.00

 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันจันทร์ Monday 12.00 - 17.00