หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ. โยคินเดอร์กุมาร อาฮูยา

ชื่อ - สกุล นพ. โยคินเดอร์กุมาร อาฮูยา
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

เวลาออกตรวจ

ศุนย์ตรวจสุขภาพ  Health examination center

วันจันทร์-พุธ Monday-Wednesday   8:00 - 17:00 

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ Thursday-Friday   12:00 - 17:00

 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันเสาร์ Saturday  12:00 -17:00